The 30th workshop of Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT)

The 30th workshop of Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT) Workshop: Mechanisms, markers and models – the 3M strategy in risk assessment Time: Tuesday 13th – Thursday 15th October 2015 Place: Bommersvik Course Center, Järna, Sweden More info: http://swetox.se/symposier-och-workshops/mechanisms-markers-and-models-the-3m-strategy-in-risk-assessment-ssct-swetox/

Fincopa-seminaarin (25.5. 2015, Helsinki) esitykset

Fincopa-seminaarin (25.5. 2015, Helsinki) esitykset Tuula Heinonen, FICAM: Eläinkokeettomien menetelmien validoinnin nykytilanne [PDF] Outi Vainio, Helsingin yliopisto: Koe-elaindirektiivi-PullolaTOKES:in (Tieteellisiin tai Opetustarkoituksiin Käytettävien Eläinten Suojelun neuvottelukunta) rooli 3R:n edistämisessä [PDF] Paula Hirsjärvi-Kallioinen, Maa- ja metsätalousministeriö: 3R:n edistäminen koe-eläintoiminnassa [PDF] Tiina Pullola, […]

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012 Fincopa r.y. edistää periaatteidensa mukaisesti neljän osapuolen (tutkimus, teollisuus, hallinto ja eläinsuojelu) välistä yhteistyötä vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseksi Suomessa. Fincopa toimii läheisessä yhteistyössä eurooppalaisen kattojärjestön ecopan kanssa. Fincopa:n puheenjohtaja Tuula Heinonen toimii ecopa:n varapuheenjohtajana ja Fincopa:n hallituksen rahastonhoitaja […]