Vuosikertomus 2016

Fincopa r.y. on eurooppalaisen kattojärjestön ecopan kansallinen jäsenjärjestö. Fincopa perustettiin Tampereella 21.9.2003 Scandinavian Workshop on In Vitro Toxicology – kokouksen yhteydessä ja merkittiin yhdistysrekisteriin 9.11.2004. Vuoden 2016 lopussa virallinen jäsenmäärä oli 33. Internet-sivujen osoite on http://www.fincopa.fi   Hallituksen jäsenet kaudella […]