Euroopan komission raportti eläinkokeille vaihtoehtoisista koemenetelmistä kosmetiikka-alalla

Komissio julkaisi 12. raportin kosmetiikka-alan eläinkokeettomasta tutkimuksesta ja kosmetiikan eläinkoekiellon valvonnasta kesällä 2018. Raportissa todettiin mm. suurimmaksi ongelmaksi eläinkokeita koskevien tietojen puutteellisuuden tuotetiedoissa. Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisessä, validoinnissa ja oikeudellisessa hyväksymisessä on raportin mukaan edistytty edelleen huomattavasti. Siinä kuitenkin todettiin myös, että vaihtoehtoisten menetelmien nykytason perusteella ei kuitenkaan vielä ole mahdollista täysin korvata in vivo -testejä (eläinkokeita) kosmetiikan turvallisuusarvioinneissa kaikkien toksikologisten tutkittavien ominaisuuksien osalta.

Lue koko raportti suomeksi täältä.