Linkit

Tracking System for Alternative test methods Review, Validation and Approval in the Context of EU Regulations on Chemicals: TSAR

Eläinkokeiden vaihtoehtohakukonewww.go3r.org

ECVAMin tietokanta eläinkokeille vaihtoehtoisista menetelmistä  (DB-ALM): http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/

European Consensus Platform for Alternatives (ecopa)
Eurooppalainen yhteistyöelin, joka pyrkii yhdistämään viranomaisten, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja yritysmaailman näkemyksen eläinkokeiden vaihtoehtojen edistämiseksi.
Ecopan uutislehti (ecopa messenger)

ecopan jäsenjärjestöjä:

Belgia: Fondation Prince Laurent

Espanja: Rema

Hollanti: Dutch Platform on Alternatives, www.nca-nl.org kautta

Iso-Britannia: The Boyd Group,  ks. myös  NC3R

Itävalta: ZET

Ruotsi: Svenska plattformen för alternativa metoder, www.stifud.se kautta

Saksa: SET

Suomi: Fincopa

Sveitsi: Stiftung Forschung 3R

Tsekin tasavalta: CZECOPA

In vitro –toksikologian järjestöjä:

European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV)
Julkaisu: In Vitro Toxicology

Institute for In Vitro Sciences (IIVS)

In Vitro Testing Industrial Platform (IVTIP)

In Vitro Toxicology Society (IVTS)

Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT)
SSCT ylläpitää Nordic Information Center for Alternative Methods (NICA) -tietokeskusta

Vaihtoehtoja edistäviä yhteisöjä ja keskuksia:

European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM)
Euroopan unionin kansainvälinen vaihtoehtokeskus, joka osana Joint Research Centre -tutkimuskeskusta tähtää 3R-vaihtoehtojen kehittämiseen, validointiin ja viralliseen hyväksyntään. Ks. myös tietopankkiDB-ALM

Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME)
Vaihtoehtotutkimusta itse tekevä ja rahoittava säätiö Iso-Britanniassa. Sivuilla tietoa mm. lainsäädännöstä, 3R-julkaisuista, linkeistä, internet-haun tekemisestä. Julkaisee ATLAa.

Bibliography on Alternatives to Animal Testing (ALTBIB)

Alternatives Research and Development Foundation (ARDF), USA
Edistää eläinkokeettomien vaihtoehtojen kehittämistä ennen kaikkea apurahoilla.

Dr. Hadwen Trust, Iso-Britannia
Edistää koe-eläinten käytön kokonaan korvaavaa tutkimusta mm. apurahoja jakamalla.

The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods (ICCVAM)
ICCVAM ja NICEATM (the National Toxicology Program Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods), koordinoivat yhdessä vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, validointia ja hyväksymistä USA:ssa.

International Network for Humane Education (InterNICHE)
Kansainvälinen verkosto eläinkokeiden korvaamiseksi opetuksessa.

European Resource Centre for Alternatives in Higher Education (EURCA)

Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT)
John Hopkinsin yliopiston vaihtoehtotutkimuskeskus USA:ssa. Jakaa apurahoja, tiedottaa vaihtoehdoista (mm. CAAT Newsletter ja CAATalyst) ja ylläpitää
Alternatives to Animal Testing on the Web (ALTWEB)-tietopankkia.

National Centre for the 3Rs
Iso-Britannian kansallinen yhteistyöjärjestö vaihtoehtojen edistämiseksi mm. rahoituksella ja tiedotuksen avulla.

Netherlands Center for Alternatives to Animal Use (NCA)
Hollannin kansallinen keskus, joka edistää vaihtoehtojen kehittämistä, validointia ja käyttöä mm. rahoituksella, tiedotuksella ja koulutuksella. Julkaisuja mm. NCA Newsletter.

Middle European Society for Alternative Methods to Animal Testing (MEGAT)
Julkaisee Altex -aikakauskirjaa.

The Norwegian Reference Centre for Laboratory Animal Science and Alternatives
Oslon eläinlääketieteellisen koulun koe-eläin- ja vaihtoehtokeskus, joka edistää 3R-periaatetta.
Ylläpitää NORINA-tietopankkia vaihtoehtoisista opetusmenetelmistä ja TextBase-tietopankkia koe-eläinten hyvinvointia edistävistä menetelmistä.

University of California Center for Animal Alternatives
Kalifornian yliopiston vaihtoehtokeskus, joka keskittyy ajantasaiseen tiedottamiseen vaihtoehdoista.
Verkkosivuilla mm. UC Alert Newsletter.

Stiftung zur Förderung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen(SET), Saksa

Stiftelsen Forskning utan djurförsök, Ruotsi

The Björn Ekwall Memorial Foundation (BEMF)

Centre for Alternative Methods (ZET), Itävalta

Edistävät ihmiseen keskittyvää tieteellistä tutkimusta ja eläinkokeiden vaihtoehtoja tieteellisin perustein ja ihmisen hyvinvointiin vedoten:

Americans, Europeans and Japanese for Medical Advancement

Antidote-Europe

Canadians for the Advancement of Health Research (CAHR)

Europeans for Medical Progress

Suomalaisia yhteisöjä:

Juliana von Wendtin säätiö tieteen edistämiseksi ilman eläinkokeita

Animalia

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Tampereen yliopiston solututkimuskeskus (Cell Research Center CRC)

Suomen Toksikologiyhdistys

Suomen koe-eläintieteen yhdistys (FinLas)