Muut aktiviteetit

Viranomaisyhteistyö

Eläinkoelautakunta

Fincopan jäseniä toimii eläinkoelautakunnassa, jonka tehtävänä on myöntää luvat eläinkokeiden tekemiseen Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö pyysi ehdotuksia lautakunnan jäseniksi eronneiden tilalle, ja Fincopa teki oman ehdotuksensa 12.6.2008.

Lausunnot sosiaali- ja terveysministeriön biopankkityöryhmän raporteista ja lakiehdotuksesta

Fincopan hallitus laati lausunnot sekä biopankkityöryhmän väliraportista että loppuraportista. Lausunto väliraportista lähetettiin 23.2.2007 ja lausunto loppuraportista 29.11.2007.

Vetoomus ministeriöille kansallisen vaihtoehto-ohjelman perustamiseksi

Päätettiin ehdottaa ministeriöille (STM, OPM ja MMM) työryhmän perustamista toteuttamaan hallitusohjelman tavoitteita. Työryhmän tehtävänä olisi konkreettisen toimenpidesuunnitelman laatiminen 3R-menetelmien edistämiseksi (kansallinen 3R-ohjelma). Tampereen vaihtoehtokeskuksen kehittämishanke opetusministeriön rahoituksella käynnistyi syksyllä 2007.
Fincopan aloite asiantuntijatyöryhmän perustamiseksi laatimaan kansallista ohjelmaa eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien käytön edistämiseksi [PDF]

Muu toiminta

● Tiedotus ja tiedonvaihto jäsenten kesken tapahtumista, konferensseista ja koulutustilaisuuksista.
● Tiedotus koulutusohjelmista ja tutkijakouluista, kuten ToxGS.
● Tiedotus tietokannoista: ECVAMin DB-ALM, johon on koottu eläinkokeita korvaavia menetelmiä.
● Tiedotus ja keskustelu uusien menetelmien kehittämisestä, käyttöönotosta ja validointiprosesseista.
● Fincopan Internet-sivuista on kehitetty monipuolinen tietolähde, joka esittelee yhdistyksen toimintaa ja sisältää linkit ecopaan, muihin organisaatioihin ja tietokantoihin. Sivujen ylläpitäjä on Tarja Toimela Tampereen yliopistossa (tarja.toimela(at)uta.fi). Internet-osoite:http://www.uta.fi/jarjestot/fincopa
Hanna Tähti ja Eila Kaliste vastasivat ecopan kyselyyn vaihtoehtoisten menetelmien kansallisesta rahoituksesta ja kirjoittivat artikkelin FINCOPA:n toiminnasta Hollannin vaihtoehtokeskuksen julkaisuun (NCA – NEWSLETTER, Issue 20, April 2006).
Useat jäsenet toimivat asiantuntijoina, kun uutta lakia koe-eläintoiminnasta käsiteltiin eduskunnan eri valiokunnissa. Laki hyväksyttiin tammikuussa 2006. Vuonna 2006 yhdistyksen hallitus antoi Maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon ehdotuksesta asetukseksi koe-eläintoiminnasta, sekä ehdotti yhdistyksen jäseniä koe-eläinhakemuksia käsittelevän lautakunnan jäseniksi.
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat Maa- ja metsätalousministeriön työryhmän ’Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien koordinaatio ja yhteistyö’ (’Coordination of alternative methods for animal experiments in Finland’)  raporttitekstin viimeistelyyn vuosien 2005 ja 2006 aikana.
Hanna Tähden laatima katsaus: ecopa workshop 25.-26.11.2006 [RTF-tiedosto]
Huom. Katsauksessa on uusimmat tiedot EU-hankkeiden merkityksestä ja REACHista!