Suomen eläinsuojelulait

Eläinkoetoimintaa Suomessa säätelee laki tieteellisiin tai opetuskäyttöön käytettävien eläinten suojelusta (497/2013). Lisäksi siitä säädetään valtioneuvoston asetuksessa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta.

Eläinten kohtelusta Suomessa säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) sekä eläinsuojeluasetuksessa (396/1996). Muut eläinten suojelua koskevat säädökset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.