Toimintasuunnitelma 2017

Hyväksytty vuosikokouksessa 16.6.2017

 

Fincopa r.y. edistää periaatteidensa mukaisesti neljän osapuolen (tutkimus, teollisuus, hallinto ja eläinsuojelu) välistä yhteistyötä 3R:n edistämiseksi Suomessa. Fincopa toimii läheisessä yhteistyössä eurooppalaisen kattojärjestön ecopan kanssa, jonka hallituksessa FinCopa:n varapuheenjohtaja Tuula Heinonen toimii puheenjohtajana ja Marianna Norring jäsenenä. Tuula Heinonen on myös Scandinavian Society of Cell Toxicology-yhdistyksen puheenjohtaja.

 

Fincopa jatkaa toimintakautena tiedotusta kotisivujen ja muun jäsentiedottamisen kautta ja antaa lausuntoja toiminta-alueeseensa liittyvistä esityksistä ja ehdotuksista. Fincopan jäsenet toimivat aktiivisesti EU-ohjelmissa: EU:n Horizon2020 ja kansallisissa kuten TEKES-projekteissa.

 

Vuosikokous järjestetään kesäkuussa ECOPA/SSCT workshopin yhteydessä. Fincopa on mukana workshopin valmisteluissa ja järjestelyissä. Lisäksi Fincopa jakaa tilaisuudessa parhaan posterin ja suullisen esityksen palkinnot. Lisäksi Hanna Tähti jakaa Björn Ekwall Memorial Foundation (BEMF) -palkinnon.

 

Fincopa seuraa uuden koe-eländirektiivin implementointia ja sen vaikutuksia ja pyrkii edistämään 3R:n periaatteita. Jäsenhankintaa jatketaan ja ylläpidetään yhteyksiä viiteryhmiin.

 

Selvitetään mahdollisuutta yhteystyöhön HSI:n kanssa (eläinten tautimallien korvaamisesta). Ajatuksena myös pyrkiä vaikuttamaan etiikkakurssin järjestämiseen yliopistoissa sekä, että saataisiin järjestettyä yliopistossa vakituisesti eläinkokeettomat menetelmät -kurssi koe-eläinkurssin rinnalla. Tehdään yhteistyötä Maa- ja metsätalousministeriön ja Opetusministeriön kanssa.

 

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajana kaudella 2017 (1.1. – 31.12.2017) toimii Paula Hirsjärvi. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat:

 

Hallituksen jäsenet kaudella 2017

 

Varsinainen jäsen           Varajäsen                         Toimintakausi

Hallinto

Tiina Palomäki                        —                                           2017 – 2018

Tiina Pullola                            Juha Laakso                         2017 – 2018 (TP), 2016 – 2017 (JL)

 

Tutkimus

Ariel Mörtengren                    —                                            2016 – 2017

Hanna Vuorenpää                  Hanna Tähti                          2016 – 2017

 

Liike-elämä

Tuula Heinonen                         —                                         2017 – 2018

Noora Kailanto                        Päivi Alajuuma                     2017 – 2018

 

Eläinsuojelu

Marianna Norring                    Laura Uotila                      2016 – 2017

Paula Hirsjärvi (pj)                   Maria Lindqvist               2017 – 2018 (PH), 2016 – 2017 (ML)

 

Hallitus tulee kokoontumaan kaksi kertaa: maaliskuussa, syksyllä.

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

 

Varat

Saldo vuoden alussa:      465,62 €

 

Tulot

jäsenmaksut                    500,00 €

yht.                                    965,62 €

 

 

Menot

pankkikulut                      150,00 €

kirjanpito ja tilintarkastus            0 €

hallituksen matkakulut  150,00 €

verkkosivujen ylläpito    30 €

ecopan maksu   200,00 €

ecopa/ssct works. palkin.   200,00 €

yht.                       -730 €