Vaihtoehtomenetelmät

Validoidut menetelmät

Erysipelas-rokote-erien tehokkuuden testaus ELISA-menetelmällä
ESAC-lausunnon päiväys: 28 kesäk 2002
Linkki:
ESAC Statement [PDF]

• Alkion kantasolutesti sikiömyrkyllisyyden testaamiseen
ESAC-lausunnon päiväys: 01 toukok 2002
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

• Mikromassa-sikiömyrkyllisyystesti
ESAC-lausunnon päiväys: 01 toukok 2002
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

• Rotan koko alkion sikömyrkyllisyystesti
ESAC-lausunnon päiväys: 01 toukok 2002
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

• Ihon syöpymistesti CORROSITEX
ESAC-lausunnon päiväys: 06 jouluk 2000
Huom: ESAC-lausunto perustuu US NTP-NICEATM- tutkimuksen tulokseen.
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

Tetanus-rokote-erien tehokkuuden testaus ELISA-menetelmällä ihmiskäyttöön
ESAC-lausunnon päiväys: 06 jouluk 2000
Linkki:
ESAC Statement [PDF]

Tetanus-rokote-erien tehokkuuden testaus myrkyn sitoutumisen estämismenetelmällä (Toxin Binding Inhibition; ToBI) ihmiskäyttöön
ESAC-lausunnon päiväys: 06 jouluk 2000
Linkki:
ESAC Statement [PDF]

• Paikallisten imusolmukkeiden analyysi  (Local Lymph Node Assay; LLNA) ihoherkistävyyden arviointiin
ESAC-lausunnon päiväys: 21 March 1999
Huom: ESAC-lausunto perustuu tietojen analyysiin jälkikäteen.
Linkki:
ESAC Statement [PDF]

• 3T3-solujen neutraalipunan sisäänottoon (Neutral Red Uptake; NRU)  perustuva valotoksisuustesti
ESAC-lausunnon päiväys: 20 toukok 1998, 03 marrask 1997
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

• Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotanto
ESAC-lausunnon päiväys: 14 toukok 1998
Huom: ESAC-lausunto perustuu tietojen analyysiin jälkikäteen.
Linkki:
ESAC Statement [PDF]

• Ihon syöpymistesti EpiSkinTM
ESAC-lausunnon päiväys: 03 huhtik 1998
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

•  Rotan ihonalaiseen sähköiseen vastukseen (Electrical Resistance; TER) perustuva ihon syöpymisanalyysi
ESAC-lausunnon päiväys: 03 huhtik 1998
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

• Ihon syöpymistesti EpiDermTM
ESAC-lausunnon päiväys: 21 maalisk 1998
Linkit:
INVITTOX Protocol, ESAC Statement [PDF]

Hyväksytty säädöksiin

Ihon syöpymistesti EpiSkinTM
Säädökset:
sisällytetty EU:n ministerineuvoston direktiivin 67/548/EEC osan B.40 liitteeseen V ihosyövyttävyydestä huhtikuussa 2000; ja OECD:n testiohje 431 hyväksytty toukokuussa 2002.
Linkit:
67/548/EEC, OECD [PDF]

• 3T3 NRU valotoksisuustesti
Säädökset: sisällytetty EU:n ministerineuvoston direktiivin 67/548/EEC osan B.41 liitteeseen V valotoksisuudesta huhtikuussa April 2000; ja OECD testiohje 432 hyväksytty toukokuussa 2002.
Linkit:
67/548/EEC, OECD [PDF]

• Ihon syöpymistesti EpiDermTM
Säädökset: sisällytetty EU:n ministerineuvoston direktiivin 67/548/EEC osan B.40 liitteeseen V ihosyövyttävyydestä huhtikuussa 2000; ja OECD:n testiohje 431 hyväksytty toukokuussa 2002.
Links:
67/548/EEC, OECD [PDF]

• Rotan TER ihon syöpymistesti
Säädökset: sisällytetty EU:n ministerineuvoston direktiivin 67/548/EEC osan B.40 liitteeseen V ihosyövyttävyydestä huhtikuussa 2000; ja OECD:n testiohje 430 hyväksytty toukokuussa 2002.
Linkit:
67/548/EEC, OECD [PDF]

• In vitro -testit ihon läpi imeytymiseen
Säädös: OECD:n testiohje 428 hyväksytty toukokuussa 2002
Linkki:
OECD [PDF]

• Akuuttien suun kautta tapahtuvien myrkyllisyystestien poistaminen, tappava annos 50 (LD50)
Säädös: menetelmä on poistettu vuonna 2001 EU:n ministerineuvoston direktiivin 67/548/EEC (menetelmä B.1.) liitteestä V, kuten myös OECD:n testiohjeista (TG 401).
Linkit:
67/548/EEC, OECD

• Paikallisten imusolmukkeiden analyysi ihoherkistävyyden arviointiin (LLNA)
Säädökset: päivitetty OECD:n testiohje 429 otettu käyttöön 24 huhtikuuta 2002; ja U.S. EPA – OPPTS:n yhtenäistetty testiohje 870.2600 ihoherkistävyydestä  elokuussa 1998
Linkit:
OECD, U.S. EPA OPPTS

Erysipelas-rokote-erien tehokkuuden testaus ELISA-menetelmällä
Säädös: menetelmä on sisällytetty sian erysipelas-rokotetta käsittelevään kappaleeseen (European Pharmacopoeia, 4.6; No 01/2004:0064)
Linkki:
EDQM/European Pharmacopoeia

Tetanus-rokote-erien tehokkuuden testaus ELISA-menetelmällä ihmiskäyttöön
Säädös: menetelmä on esitelty yleisessä tekstissä 2.7.8. Euroopan Pharmacopoeian komitea on hyväksynyt menetelmän käyttöön maaliskuussa 2003.
Linkki:
EDQM/European Pharmacopoeia

Tetanus-rokote-erien tehokkuuden testaus myrkyn sitoutumisen estämismenetelmällä (Toxin Binding Inhibition; ToBI) ihmiskäyttöön
Säädös: menetelmä on esitelty yleisessä tekstissä 2.7.8. Euroopan Pharmacopoeian komitea on hyväksynyt menetelmän käyttöön maaliskuussa 2003.
Linkki:
EDQM/European Pharmacopoeia

Suositeltu poistettavaksi säädöksistä

• Konsentroitujen erytropoietiiniliuosten tehokkuuden testaus
ESAC-lausunnon päiväys: 28 kesäk 2002

• – Eläinlääketieteellisten rokotteiden kohde-eläimien turvallisuustestauksen merkitys
ESAC-lausunnon päiväys: 28 kesäk 2002
Huom: ESAC-lausunto perustuu tietojen analyysiin jälkikäteen.

Ohjeistoja ja menetelmiä

(allaolevat ovat linkistä: AWIC, www.nal.usda.gov/awic/alternatives/alternat.htm)

Agreement to Abolish Unnecessary (LD50 Draize) Animal Testing – Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

Good Practice Guide to the Administration of Substances and Removal of Blood, Including Routes and Volumes – EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) ja ECVAM (the European Center for the Validation of Alternative Methods)

Guidance Document on the Recognition, Assessment, and Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety Evaluation – OECD

Guidelines for the Testing of Chemicals – OECD

Guidelines on Antibody Production – Canadian Council on Animal Care (CCAC)

Murine Local Lymph Node Assay (LLNA) Protocol Updates and Announcements

Revised Up-and-Down Procedure: A Test Method for Determining the Acute Oral Toxicity of Chemicals