Vuosikertomus 2016

Fincopa r.y. on eurooppalaisen kattojärjestön ecopan kansallinen jäsenjärjestö. Fincopa perustettiin Tampereella 21.9.2003 Scandinavian Workshop on In Vitro Toxicology – kokouksen yhteydessä ja merkittiin yhdistysrekisteriin 9.11.2004. Vuoden 2016 lopussa virallinen jäsenmäärä oli 33. Internet-sivujen osoite on http://www.fincopa.fi

 

Hallituksen jäsenet kaudella 1.1.2016 – 31.12.2016

Jäsen                                           Varajäsen

Hallinto
Tiina Palomäki                              —-                     2015-2016
Mia Jakava-Viljanen         Juha Laakso              2015-2016

Tutkimus
Ariel Mörtengren                    ——                      2016-2017
Hanna Vuorenpää              Hanna Tähti            2014-2015
Teollisuus
Tuula Heinonen                 Paula Vesa                2015-2016
Päivi Alajuuma                   Markus Soimasuo   2015-2016
Eläinsuojelu
Marianna Norring             Laura Uotila             2016-2017
Paula Hirsjärvi (pj)           Maria Lindqvist       2015-2016
Kokoukset

Hallituksen kokoukset

10.3.2016, Animalia, Suvilahdenkatu 4, Helsinki

23.5.2016, Lindströmin Talo, Helsinki

16.11.2016 Tampereen Yliopisto, Arvo rakennus, Tampere

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 23.5. kello 14:30. Paikka: Lindströmin Talo, Auditorio, Lautatarhankatu 6, Helsinki.

 

Fincopa-seminaari

 

Fincopa-seminaari pidettiin vuosikokouksen yhteydessä. Seminaarin ohjelma oli seuraava:

 

10:00 – 10:10 Seminaarin avaus – Paula Hirsjärvi

10:10 – 10:40 Kyselyraportti: 3R-periaatteiden toteutuminen koe-eläintoiminnassa – Paula Hirsjärvi

10:40 – 11:00 TOKESIn terveiset – Hanna-Marja Voipio

12:00 – 12:30 Tauko

12:30 – 12:35 Pohjoismaisen vaihtoehtomenetelmien tutkimuspalkinnon luovuttaminen – Marianna Norring

12:35 – 13:20 Palkinnonn saajan esitys – Tuula Heinonen

13:20 – 14:00 Koe-eläintoimintaan liittyvät ettiset kysymykset – Iiris Kasanen, Paula Hirsjärvi, Saara Reiman

 

Yhteistyö ecopa:n kanssa

Fincopa toimi läheisessä yhteistyössä eurooppalaisen kattojärjestön ecopan kanssa. Fincopa:n puheenjohtaja Tuula Heinonen toimi ecopa:n puheenjohtajana ja Fincopa:n hallituksen jäsen Marianna Norring ecopa:n hallituksen jäsenenä. Ecopa piti vuosiokouksensa  Köpenhaminassa ecopa-seminaarin yhteydessä  18 elokuuta 2016.

Osallistuminen tieteellisiin konferensseihin yms.

Fincopan jäsenet olivat aktiivisia kokousten organisaatiotoimikunnissa, esitelmöitsijöitä ja postereiden esittäjiä sekä kuulijoita, alan tärkeimmissä kokouksissa mm. FELASA symposiumissa Brysselissä.

Osallistuminen EU:n ohjelmiin ja työryhmiin

Tuula Heinonen on Suomen PARERE-yhteishenkilö. Finocpan jäsenet ovat ottaneet osaa EUn tutkimusohjelmiin.

 

Kansallinen toiminta

Hankelupalautakunta

Fincopan jäseniä toimii hankelupalautakunnissa (ELLA), jonka tehtävänä on myöntää luvat eläinkokeiden tekemiseen Suomessa. Fincopan jäsenistä lautakunnissa toimivat Tuula Heinonen, Paula Hirsjärvi, Marianna Norring, Laura Uotila ja Hanna-Marja Voipio.

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta (TOKES)

Fincopan jäsenet toimivat neuvottelukunnan jäseninä. Fincopan jäsenistä kuuluivat Tiina Palomäki, Maria Lindqvist, Tuula Heinonen, Hanna-Marja Voipio ja Marianna Koljonen.

FICAM (The Finnish Centre for Alternative Methods)

FICAM toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön 3-vuotista (2013-2016) ohjelmaa eläinkokeiden vähentämiseksi ja eläinkokeettomien menetelmien edistämiseksi: EU-DIREKTIIVIIN ”TIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN KÄYTETTÄVIEN ELÄINTEN SUOJELUSTA (2010/63/EU)” LIITTYVÄ MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN OHJELMA.

Yhdistykset

Fincopan jäseniä toimi mm.Suomen toksikologiyhdistyksessä (STY) ja European coalition to end animal testing (ECEAE) yhdistyksessä.

 

Muu toiminta

Tuula Heinonen oli myös Scandinavian Society of Cell Toxicology (SSCT) -yhdistyksen puheenjohtaja.

Tiedotus ja tiedonvaihto jäsenten kesken tapahtumista, konferensseista ja koulutustilaisuuksista.
Tiedotus tietokannoista ja muista tiedonlähteistä, esim. ECVAMin DB-ALM.

Tiedotus ja keskustelu uusien menetelmien kehittämisestä, käyttöönotosta ja validointiprosesseista.

Fincopan Internet-sivuja ylläpidettiin alkuvuodesta osoitteessa http://www.uta.fi/jarjestot/fincopa ja loppuvuodesta osoitteessa http://www.fincopa.fi