Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) vähentää eläinkokeita

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston (The Environmental Protection Agency, EPA) johtaja Andrew Wheeler hyväksyi 10.09.2019 direktiivin, jolla edistetään eläinkokeiden vähentämistä.  Tärkeimpinä toimina virasto linjaa

·       vähentävänsä vaatimuksia nisäkkäillä tehtävistä tutkimuksista sekä niihin kohdistuvaa rahoitusta 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä

·       lopettavansa vaatimukset nisäkkäillä tehtävistä tutkimuksista sekä niiden rahoituksen vuoteen 2035 mennessä

Vuoden 2035 jälkeen Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston vaatimiin nisäkkäillä tehtäviin tutkimuksiin tai niihin liittyvään rahoitukseen vaaditaan hallinnollinen hyväksyntä tapauskohtaisesti. Kemikaaliturvallisuuden sekä tutkimus- ja tuotekehityksen toimistot (Office of Chemical Safety and Pollution Prevention and the Office of Research and Development) ohjaavat resursseja ja toimintaa eläinkokeiden vähentämiseksi taaten samalla ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen. Wheeler ilmoitti myös 4,25 miljoonan dollarin rahoituksesta viidelle yliopistolle selkärankaisten eläinten eläinkokeita korvaavien menetelmien sekä uusien tutkimusstrategioiden kehittämiseen.

Lisätietoja EPA:n nettisivuilta.